Dačice

 Vodočet Dačice A / Dyje 
 Velký Pěčín / Moravská Dyje 

Návrat na wap.hladiny.cz